Iliuzijos

Iliuzijos

Kas savo balsu stebina žmones, kas moka skaičiuoti, piešti, o gal verslą sukurti. Kiekvienam savo duota, o svarbiausia tą suprasti. Nenoriu aš būti kažkuo, kuo man sunku būti. Kuo aš nemoku ir nenoriu savęs matyti. Noriu savo paskirty gyventi. Dalis to noro – žmonės matyti jame, dalis to tikėjimas, ne tiek daug politikos, faktų, daugiau jausmų ir išgyvenimų. O kam patinka kitaip, moka ir jaučia taip, tegul tai būna jo nuostabiausia kelionė. 🦋

Mylėkim save. Neprašykim, neprisisvajokim daugiau, negu Dievas mums nori duoti, kitaip kančia garantuota. Troškimai gali nuvesti toli, tačiau širdis toliausiai. Kiek esam nuoširdūs sau? Kaip dažnai pažiūrim sau į akis: „Juk aš pats prašiau Dievo, prašiau jo duoti man tai, priimti sprendimus man buvo lengva, o dabar turiu pažiūrėti, ką gavau, ką man atsiuntė mano norai, gerus ar blogus, viską turiu ir noriu padėkoti.🙏 Ačiū Tau širdie už dovanas. Nenusisukim nuo to, ko slapčia tikėjomės, ko troškom, sapnavom naktim. Diena ši šviesi, mes gražūs, jauni. Skubam būti, mylėti. O viskas daug paprasčiau, daug lengviau nei tikėjom.”😍

Linkėjimai,

Agnė

Back to Top